Förskolan Hoppet

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Isak Högström; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta examensarbete uppförts i samarbete med VVS konsulterna Skellefteå. Det behandlar en jämförelse av ventilationssystem på en förskola på Sofiehem som är planerad att stå klar 2017.

Syftet med arbetet är att undersöka om det går att spara energi och kostnader genom att använda sig av en styrd ventilation istället för konstantflödesventilation som är planerad. Eftersom det är dyrare att investera i en styrd ventilation kommer det också undersöka återbetalningstiden för den investeringen.

För att göra undersökningarna har programmet IDA ICE använts för att rita upp en modell av byggnaden och simulera dess energianvändning för att senare jämföra resultaten och se skillnaderna mellan de olika ventilationssystemen. Ett förslag har framtagits på hur ventilationskanalerna kan dras om för att få plats med en installation av VAV-spjäll med tillhörande ljuddämpare.

Resultatet från simuleringarna gav att den totala energianvändningen sjönk med 18 % med styrd ventilation och det minskade den totala energiförbrukningen med 22 000 kWh/år. Av den minskningen stod fläktens energianvändning för 46 % och uppvärmningen via fjärrvärme för 54 %.

Investeringen för styrd ventilation jämfört med konstantflödes ventilation är 168 000 kr mer och får utifrån beräkningarna i detta arbete en återbetalningstid på 12 år. Livslängden på ventilationssystemet antas vara 25-30 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)