"Friskvård är det viktigaste vi har på arbetsplatsen" : En kvalitativ studie om chefers syn på och arbete med friskvård på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Ida Nilsson; [2019]

Nyckelord: Friskvård; hälsa; hälsofrämjande arbeten; enhetschefer;

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka chefers syn och arbete med hälsa och friskvård på arbetsplatsen. För att uppfylla syftet användes dessa frågeställningar i studien; Hur arbetar de olika verksamheterna med friskvård? Hur är chefers syn på hälsa och friskvård på arbetsplatsen? Hur väljer cheferna att använda sig av friskvård och hälsofrämjande arbeten?    För att samla in data har intervjuer använts som datainsamlingsmetod, där nio enhetschefer inom sex olika yrkestyper har intervjuats.    Resultatet visar en tydlig bild att friskvård används på de olika arbetsplatser och att det går att använda det på olika sätt. Resultaten visar även tydligt att cheferna anser att friskvården bör användas utifrån hur de fysiska kraven samt hur den fysiska miljön ser ut på arbetsplatsen.   Nyckelord:  Friskvård, hälsa, hälsofrämjande arbeten, enhetschefer      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)