Företagsbot ur ett straffprocessuellt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Elvira Näs; [2019]

Nyckelord: Företagsbot; Straffprocess; Straffrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)