Varför är Platon poet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: Denna uppsats utforskar vikten av att läsa Platon inte bara som en filosof men också som en poet med utgångspunkt i dialogformen och genom begreppet mimesis. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)