Hur arbetar rekryteringspersonal med attutforma platsannonser för ledarpositioner? : En kvalitativ studie i processerna och språkbruket kringplatsannonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie behandlade frågan hur rekryteringspersonal arbetar med utformningen avplatsannonser för ledarpositioner. Ofta kan det vara svårt att få in rätt sökande till just ledarpositioner,vilket är varför en väl utformad platsannons är viktigt vid denna typ av rekrytering. Syftet var attundersöka de pedagogiska processer som sker vid utformning av platsannonser och hurrekryteringspersonalen tänker kring språket i ledarannonser och utformningen av desamma.Studiens bakgrund tog upp bland annat upp tidigare forskning på ämnet språk och platsannonsersamt teorier deriverade från Kahlke och Schmidt (2002). Studiens resultat utgick från tio kvalitativasemi-strukturerade telefonintervjuer. Resultaten visade att kravspecifikationen samt enfeedbackprocess är viktiga aspekter vid annonsutformning. Det visade även att språket anpassas eftervilken målgrupp rollen riktar sig mot, att mjukare ord är att föredra och att säljaspekten är viktig att tahänsyn till vid skrivandet. Klyschor och plagiat bör undvikas och beteendebeskrivningar, specifikaformuleringar och tydliga beskrivningar av rollen är viktiga aspekter att medta i en ledarannons.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)