Deformering av kuggar i planetväxlar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Företaget SwePart i Liatorp har tagit fram en prototyp på en planetväxel utan glapp vilken kan gynna bl.a. robotindustrin. Problematiseringen är att växeln låter illa vid rotation vilket är vad som ska studeras i detta arbete.Syftet med det här arbetet är att studera reaktionskrafter mellan kuggarna samt kuggformens inverkan på jämnheten i växelns gång. Dessa studier kan leda till kunskap om orsaken till missljud vid interaktion mellan kuggar på planetväxlar. Målet är att få en större inblick i hur kuggarna påverkar varandra vid kontakt och momentöverföring.Studierna utförs genom simuleringar med hjälp av programmet MSC Adams, där SweParts prototypväxel analyseras genom att ta fram kontaktkrafter mellan ett planethjul och ringhjulet.Simuleringarna visar på stora hopp i amplituden under simuleringens tidsintervall vilket kan vara orsaken till missljud. Detta beror bl.a. på kuggarnas form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)