Varumärken - Varför har företag problem med dem? : En studie i vilka problem varumärkesbyråer identifierar som vanliga hos kundföretag och varför.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Varumärken är viktiga för företags vara eller icke vara. Ett företag vars varumärke är dåligt eller döende kan gå samma öde till mötes som varumärket. Därför är det förvånande att, enligt en undersökning gjord av en varumärkesbyrå publicerad i en branschtidning, marknads- och informationschefer i Stockholm har dålig koll på sitt varumärke. I vår studie undersöks vilka problem som kundföretag oftast har när de söker hjälp av en varumärkesbyrå. Vi försöker sedan att identifiera varför, och möjliga lösningar för att lösa eller förminska dessa problem. För att kunna göra detta har vi genomfört fyra intervjuer med varumärkesbyråer i Stockholm, varav vissa är erkänt bland de bästa i Sverige. Resultatet är att de vanligaste problemen som varumärkesbyråerna identifierat egentligen inte har med varumärkena i sig att göra, utan mest är av organisatorisk och kunskapsmässig art. Exempelvis gör företag för många undersökningar utan att veta vad dessa ska leda till, varumärkets och företagets värderingar är relativt okända inom företaget, företaget har ett kortsiktigt synsätt, och marknadsföringsavdelningar har för bristfälligt samarbete med ledning samt lite makt att kunna styra nödvändiga förändringar. Vi menar att dessa problem kan lösas genom högre utbildning av dem som har hand om varumärket, brand managers, en generell kunskapshöjning inom marknadsföringsavdelningen vad gäller marknadsföring, och en mer integrerad marknadsföringsavdelning som tar plats med ledning för ökat samspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)