Förekommer insider trading på Stockholmsbörsen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ermin Keric; Rejhan Kolasinac; [2014-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vi har undersökt om det förekommer insider trading på Nasdaq OMX Stockholm, Stockholmsbörsen. Insider trading avser transaktioner som görs av personer, eller personer i deras närhet, inom ett företag som har insyn och tillgång till information som antingen är hemlig eller ännu inte hunnit kommuniceras ut till marknaden. Det finns delade meningar om huruvida insider trading är skadligt för marknadsplatsen i sin helhet. Vissa teorier påstår att bolagens kapitalkostnad ökar när insider trading förekommer medan andra säger att insiders ökar effektiviteten i marknadens prissättning. Trots svårigheten att hitta klara bevis för att insider trading påverkar övriga investerare negativt finns risken att bara misstanken kan skrämma bort övriga investerare från att handla så länge som insider trading förekommer. Detta skulle minska marknadens likviditet och försämra företagens möjlighet att attrahera nytt kapital från privata investerare. Detta är en av anledningarna till att det enligt Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är olagligt för insiders i Sverige att använda sig av insynsinformation när man tar beslut om aktietransaktioner. Vi har gjort vår studie genom att testa för förekomsten av abnorma avkastningar för insiders i bolag noterade på var och en av Stockholmbörsens tre listor: Large Cap, Mid Cap och Small Cap under år 2013. Resultatet vi fått är att insiders lyckas få abnorma avkastningar över en sexmånaders period följande sin transaktion. Det är främst genom köptransaktioner insiders lyckas få högre avkastning än vad som vore normalt att vänta sig baserat på Dimson-Mars modellen vi använt för att generera förväntad avkastning. Vi fann också att det är stor skillnad mellan de abnorma avkastningar insiders får beroende på deras insynsbolags storlek sett till marknadsvärde. Resultaten tyder på att insynsinformation i små bolag är mest värdefull då det är bland small cap bolagens insiders som de största abnorma avkastningarna förekom i vår studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)