Att möta barn som far illa : Sjuksköterskans agerande och erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: To encounter children who are being abused or neglected The nurse´s actions and experiences

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)