Foresight Triangulation - Ett innovativt stöd för att tolka framtiden : En zombielista för år 2026

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Studien påvisar att en trianguleringsmetod för att utföra foresight på ett resurseffektivt sätt går att tillämpa. Den framtagna metoden Foresight Triangulation gav en träffsäkerhet på 80% som anses vara bra och implementerbar hos världens företag. Implementeringen av Foresight Triangulation på fallstudien hos WSP resulterade i en zombielista som angav två övergripande sektorer (Transport & Infrastructure samt Industry) med underliggande undersektorer som troligtvis kommer att ersättas år 2026.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)