"Gör livet levande - ha en affär"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Konsumenters diskussioner kring produkter och tjänster, s.k. word of mouth, har fått alltmer betydelse i takt med framväxten av Internet och sociala medier. Dessa digitala verktyg har möjliggjort en större spridning av konsumenters åsikter och diskussioner, vilket kan påverka ett företags varumärke både negativt och positivt. Syftet med denna studie är att undersöka hur word of mouth skapas kring varumärket Victoria Milan, en datingsajt för otrogna, som fick stor uppmärksamhet i samband med dess lansering. För att kunna besvara vårt syfte har vi undersökt Victoria Milans och pressens roller i skapandet av word of mouth i det digitala rummet, huvudsakliga drivkrafter bakom word of mouth samt hur word of mouth:en har påverkat varumärket. Den kvalitativa studien har genomförts i det digitala rummet genom netnografi och diskursanalys, där vi funnit två riktningar inom otrohetsdiskursen och en dialektisk spänning dem emellan. Riktningarna, vilka vi benämner ”Otrohet är spännande” samt ”Otrohet är omoraliskt”, utgör grunden för analysen. Studien visar att Victoria Milan och pressen spelar olika betydande roller vid skapandet av word of mouth. Vidare pekar studien på att word of mouth kring Victoria Milan leder till ökad varumärkeskännedom för varumärket. Slutligen visar studien att de huvudsakliga drivkrafterna bakom word of mouth kring Victoria Milan kan hänvisas till företagets kontroversiella och provocerande karaktär samt den dialektiska spänning som existerar inom otrohetsdiskursen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)