Privat beteende i offentligt uppdrag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Undersökningen fokuserar på att reda ut privata aktörers förhållanden till Lennart Lundquists ekonomi- och demokrativärde. Ambitionen är inspirerad av Lundquists teoretiska tolkning av privata aktörers värdeförhållande, och varningen som han därefter målar upp för privatiseringen av offentlig förvaltning. Närmare fokuserar studien därför på att reda ut huruvida privata aktörer prioriterar ekonomivärden över demokrativärden i privat sektor, och ifall ett sådant värdeförhållande följer med dem till uppdrag inom offentlig sektor. Studiens empiriska material består av remissinstanser till tre olika lagförslag som bär på inneboende demokrativärden. Analysen av dessa avslöjar att majoriteten av de granskade remisserna har en negativ inställning till lagförslagen, samt att majoriteten av dessa ’negativa’ remisser argumenterar med ekonomivärden. Däremot visar också resultaten på tendenser för privata aktörer att prioritera demokratiska värden över offentliga, i den offentliga sektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)