Klassrumsledare : En kvalitativ studie om grundskolelärares ledarroll i klassrummet i en mångkulturell arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Författare: Nirvana Cotal San Martin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)