Integritet av IT-forensiska verktyg för automatisk analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: IT-relaterad brottslighet ökar lavinartat och Polismyndigheten står inför nya utmaningar i att identifiera gärningsmän. Allt mer mjukvaror och tjänster blir automatiserade och det gäller även mjukvarorna som Polismyndigheten använder sig av. En av utmaningarna är den oerhörda mängd data som måste processas och analyseras i undersökningar och då förutsätts det att verktygen presenterar data med bibehållen integritet. Verktygen som används är nästan alltid tredjepartsmjukvara och då är det viktigt att rätt data plockas ut och att datan är korrekt. Denna studie har som mål att jämföra två mjukvaror i hur de identifierar och presenterar data. Studien görs i samverkan med Polismyndigheten vid Regionalt IT-brottscentrum Väst – Skövde och hoppas inbringa nya insikter och kunskaper i de verktyg som jämförelsen grundas på och med hjälp av kunskaperna kunna värdesätta integriteten hos verktygen. Resultatet som framträder i studien är att verktygen presenterar data med bibehållen integritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)