Arbetstagares upplevda krav i arbetet : En kvalitativ studie om psykosocial arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Jennie Tjernell; Vendela Åström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)