Att hitta hem igen : En kvalitativ studie om sociala relationer och dess påverkan på behandling av ungdomar på SiS och HVB-hem

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Serhat Akay; Tommy Sallomy; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)