Accessoriska begränsningar vid företagskoncentration - en undersökning av åtgärder som är av underordnad betydelse till en i övrigt konkurrensneutral huvudförpliktelse.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)