Hotell Bellevue i Hjo : ett modernistiskt byggnadsprojekt i sekelskiftesmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning:

Hotell Bellevue byggdes i anslutning till den tidigare vattenkuranstaltens villor från 1880-talet i Hjo stadspark. Hotellet stod färdigt 1971 och ritades av arkitekt Hans-Erland Heineman (1919-2003). Jag undersöker i denna uppsats historien bakom byggnadsprojektet och analyserar dels hur byggnaden gestaltats i förhållande till arkitektens tidigare arbeten och dels byggnadens förhållande till den omgivande miljön. Jag har försökt kartlägga den samtida diskursen, vilket har gjort att jag lagt stor vikt vid att undersöka hur byggnadsprojektet redovisades i den lokala tidningen. Analysen av byggnadens anslutning till platsen har jag relaterat till de två arkitekturteoretikerna Rem Koolhaas och Kenneth   Framptons olika sätt att se på arkitektur.

Hjo stadspark anlades i slutet av 1800-talet och var då en parkanläggning till Hjo Vattenkuranstalt. Kuranstalten var fullt utbyggd vid sekelskiftet 1900 och Hjo fungerade då som en turistort för den semestrande borgarklassen. Kuranstaltens hotell- och restaurangbyggnad brann ned 1932 och kurorten gick några år senare i konkurs. Efter nästan fyrtio års diskussioner fanns 1969 plötsligt en stor politisk enighet om att ett nytt hotell skulle byggas. Det fanns flera orsaker till detta samförstånd, där det viktigaste kanske var att  stadens befintliga hotell var konkursmässiga samtidigt som staden på nytt försökte positionera sig som en turistort. Hotell Bellevue är byggt i modernistisk stil och har ett eget uttryck som skiljer sig markant från kurortens trävillor i utsmyckad panelarkitektur. Den tydligaste influensen till Hotell Bellevue är Frank Lloyd Wrights villaarkitektur i präriestil. Vid ett första ögonkast ser det ut som Hotell Bellevue inte tar någon som helst hänsyn till platsen, men byggnaden har faktiskt anpassats till omgivningen. Tydligast är anpassningen till topografin och det finns även indirekta kopplingar till den omgivande bebyggelsen. Den viktigaste egenskapen är dock att byggnaden med byggnadsmaterial och formspråk speglar den tid då den byggdes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)