Pilotskydd vid brand - utredning och utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Sammanfattning: n this report the pilot safety, in case of an accident where an aircraft overturns and catches fire on landing, is evaluated. Laboratory tests and full scale tests have been carried out. Results from the tests, computer simulations and theories are discussed and compared. Suggestions for improvement are presented.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)