Vindarnas spel

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Anders Hardenborg; [2015]

Nyckelord: kulturskola; musikskola; teaterskola; dansskola; älvsjö;

Sammanfattning: Utgångspunkten i min kulturskola var en nervös elev. Eleven har kanske inte gjort sin läxa. Ljus genom trädkronor brukar ha en lugnande inverkan på många människor. Fasadens speciella utformning med rörliga plattor är tänkt att filtrera ljuset på ett sätt som liknar trädkronornas utanför huset. Ljuset ska distrahera och lugna den som sitter i foajén och nervöst väntar på sin lektion.En trappa som både går inne och ute. Där kan man kanske sitta och prata med sina kamrater i väntan på lektionen en solig dag. Trappan ska också göra parken mer tillgänglig. Byggnadens program innehåller fem mindre och två större ensemblerum. Ensemblerummen ställer stora krav på akustiken. Det finns dock en del skillnader på vilka akustiska egenskaper som rummen behöver ha för olika instrument. Om man har en sånglektion vill man gärna ha en liten efterklang som man hör sig själv och inte sjunger sig hes pga brist med respons från rummet. Har man istället slagverkslektion behöver rummet vara mer dämpande och då framför allt för att inte skada hörseln på både eleven och läraren. Det är även mindre skillnader på sträng- och blåsinstrument. För att klara dessa skilda krav på rummen, så är det utrustade med akustik dämpande lösa skivor som sätts upp på väggarna. Eftersom tinnitus är ökande problem bland unga och redan är ett stort problem hos musiker har rummen också dämpande skivor på hjul för att minska exponeringen av starka ljud för både elever och lärare. För att stimulera elevernas koncentration och för att undvika störande ljus och reflexer saknar ensemblerummen fönster. I byggnaden finns också en lokal för dansundervisning med speglar och barréstång. Vidare en lokal för teaterföreställningar och uppträdanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)