Implementation of a risk calculation model incorporating optimal liquidation strategies

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för fysik

Författare: Matilda Berglund; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)