Vin(n)are på Instagram : En topikanalys av vineriers retorik på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Författare: Fredrik Holmqvist; [2017]

Nyckelord: retorik; vin; topiker; instagram; sociala medier;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)