Olivolja, fetaost och profilering – en fallstudie om att förmedla ett varumärkes kärnvärden genom storytelling

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Kandidatarbetet syftar till att genom en designansats undersöka hur ett företag kan förmedla varumärkets kärnvärden genom storytelling. Detta görs genom en reklamfilm, med företaget Zeta som exempelvarumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)