A Fight to Survive Lockdown - A multiple case study on how firms in the hospitality industry have responded to the effects of Covid-19

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)