En förutsebar skattskyldighet? En komparativ studie av Sveriges, Australiens och USA:s reglering av skattskyldigheten vid vistelser och bosättning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)