Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. Vad är det egentligen Eva Rydberg gör uppe på scenen som blir sådan succé? Hur kan jag göra samma sak och vad är metoden hon använder sig av? I mitt examensarbete så har jag valt att utforska det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck, kort sagt vad är det egentligen hon gör uppe på scenen? Jag vill kunna förstå och sätta det i termer så att jag själv kan åstadkomma det uttryck som hon har.Med hjälp av intervjuer och en egen examination så försöker jag att hitta vägen till den framgång som jag anser att just hon, Eva Rydberg besitter. Kommer jag att lyckas?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)