Sambandet mellan personlighetstyper och graden av utbrändhet bland fastighetsmäklare som lämnat yrket : En studie genomförd med personlighetsverktyget "The Big Five" och utbrändhetsverktyget "Maslach Burnout Inventory - General Survey"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Kajsa Bergklint; Amanda Treutiger; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)