Betydelsen av patientinformation och kommunikation mellan tandvårdsteamet och patient - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Författare: Ida Bill; [2009]

Nyckelord: kommunikation; patientinformation; tandläkare; patient;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)