"Det är ingenting vi gör till en stor grej" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av hot och våld i mötet med klienter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Författare: Thea Strömgren Lunman; Shahe Demaj; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)