Förändring genom inlärning : Händelserelaterad policyförändring inom svensk krisberedskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Magnus Berg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att förklara uppkomsten av förändringsförslagen som presenterades i MSB:s rapport ” Ansvar, samverkan, handling. Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna frånskogsbranden i Västmanland 2014” Med hjälp av processpårning görs en inomfallsanalys där Västmanlandsbranden ses som en ”fokus händelse”. Denna händelse agerar som ett stimuli till förändring. Till detta används Birklands teori krig den händelserelaterade policyförändringen och dess indikatorer för att förklara förändring genom inlärning. Studien visar det troligt att lärdomar från Västmanlandsbranden tagits till vara och gett upphov till förslag till förändring inom svensk krisberedskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)