Gamla bruket i Munkfors : En studie om olycksfall vid Munkfors bruk mellan åren 1900-1930

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Författare: Ann-louise Larsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)