Strategic Brand Repositioning:Accessing Upscale Markets : A comparative study of  Hästens Sängar and Arbesko AB

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)