En litteraturöversikt som belyser kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt : Förändringar i kroppen och anpassningar till livet efter hjärtinfarkten

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)