Inflytande på riktigt?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Matilda Ström; [2012-09-20]

Nyckelord: Deltagardemokrati; Skolan; Inflytande;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)