Gromov-Witten invariants for ℂPn

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Algebra och geometri

Författare: Axel Husin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)