Är alger framtidens snacks?

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

Sammanfattning: En nyckel för att uppfylla klimatförändringsmålen är att producera mer mat från havet. Detta kan vara ett viktigt bidrag till livsmedelssystemet för jordbruket eftersom åkermarken är begränsad. Med en växande befolkning som behöver mat finns det bara inte tillräckligt med åkermark. Andra fördelar med mat från havet är att ingen bevattning eller befruktning behövs, och dessutom kan våra eutrofierade hav återställas. Tång är mycket näringsrik med spår av vitamin B12. Inom ramen för det experimentella arbetet i detta projekt analyserades innehållet av B12 i sockertång och det visade sig vara <0,25 mg/100 g. Det är dock oklart om B12 är i sin aktiva eller inaktiva form. B12 från grönsaker innehåller spår av inaktiv B12, som människokroppen inte kan använda. B12 finns normalt i animaliska produkter och är ett viktigt vitamin som behövs för celldelning. I det nuvarande arbetet var syftet att undersöka om det var möjligt att producera potatissnacks av typen Pringles med tillsats av tång. Många experiment med olika stärkelser som tapioka, potatismjöl, majsmjöl etc. testades och slutligen kom ett referensrecept fram och innehöll torkat sockertång med vetegluten, potatisflingor, majsstärkelse, risstärkelse och vatten. Fyra tillagningsmetoder utvärderades: (i) friterad, (ii) ugnstorkad följt av fritering, (iii) friterad och därefter behandlad med tryckluft och (iv) ugnsbakad. Proteininnehållet i snacksens olika tillagningsmetoder varierade mellan 3,4% upp till 5,3% protein, energiinnehållet var mellan 18,0 MJ/kg upp till 24,2 MJ/kg och fettinnehållet var mellan 8,5% och upp till 43,6% fett. Chipset som valdes för att gå vidare till nästa experimentserie var chipset som ugnstorkades i kombination med fritering. Efter att tillagningsmetoden hade valts testades olika nivåer av sockertång i chipsen: 4, 8, 12 och 16% torkad sockertång tillsattes till referensreceptet. Proteinhalten skilde sig inte signifikant med värden mellan 3% upp till 3,7% protein. Energihalten var mellan 22,9 MJ/kg och 24,6 MJ/kg och fetthalten varierade mellan 24% och upp till 30% fett. Slutsatsen var att ett torkat chips i kombination med fritering och med 15 g (12%) sockertång var det mest tillfredsställande och att det är möjligt att göra en potatischips med tång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)