En granskning av de utländska spelbolagens marknadsföring mot den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Robin Möller; Niklas Olsson; [2018]

Nyckelord: Marketing; Casino; CSR; Digital; Ethics;

Sammanfattning: De utländska spelbolagens omfattande marknadsföring mot den svenska marknaden är påtaglig och de senaste åren har omsättningen av spelrelaterad reklam ökat markant. Denna ökning sker trots det svenska spelmonopolet som innebär att endast bolag med licens utfärdat av staten får verka och marknadsföra sig i Sverige. Hur är det möjligt för de utländska spelbolagen att trots detta ägna sig åt denna omfattande marknadsföring? Det finns en konflikt mellan de utländska spelbolagen och svenska myndigheter som lett till att regeringen tillsatt en utredning i vilken en omreglering av den svenska marknaden undersökts. Utöver konflikten mellan spelbolagen och myndigheterna finns även en fråga om CSR, samhällsansvar och marknadsföringsetik som går bortom det legala. Denna rapport har genom kvalitativa intervjuer undersökt olika perspektiv i spelbranschen och arbetat utifrån tre olika teman som alla är avgörande för att besvara de centrala frågeställningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)