Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan : En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool. This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. 160 pre-school teachers answered the survey. The results show that preschool teachers have a positive attitude towards didactically planned physical activities in preschool. However, despite a positive attitude, the children are not physical active to the extent that they might need to reach the recommendations for 60 minutes of physical activity per day (Berg & Ekblom, 2016). However, time shortages and small premises seem to be an obstacle to planned physical activity times, and according to the survey, cognitive activities often go before the physical activities. The survey has also shown that some pre-school teachers think that children move sufficiently through the free play, and didactically planned activity times are not considered necessary.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)