Myndigheters riskhantering under en kris : Likheter och skillnader i medicinalstyrelsens arbete under spanska sjukan och folkhälsomyndighetens arbete under covid-19

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)