Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin : Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin. Andraspråksinlärares skriftliga produktion på olika kurser på Komvux jämförs och bedöms utifrån det grammatiska kriteriet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)