Application of machine learning techniques to perform base-calling in next-generation DNA sequencing

Detta är en Master-uppsats från KTH/Tillämpad fysik

Författare: Elin Tegfalk; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)