Crisis management - om krisstrategier och deras förekomst i livsmedelsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka frekvensen av krisstrategier inom livsmedelsbranschen och hur pass sofistikerade dessa strategier är. Vidare vill vi se närmare på en del av de moment som crisis management-teorierna behandlar. Förekomsten av krisstrategier är stor, men endast ett fåtal av företagens strategier uppfyller våra kriterier för att anses såsom mycket sofistikerade. Företagen anser själva att det är viktigt med crisis management, medan de i verkligheten inte i lika hög utsträckning har de element som författarna till den crisis management-teori, vi använt oss utav, menar ska finnas med. Företag som varit i en kris har mer sofistikerade krisstrategier än de som inte har upplevt en kris under de senaste 20 åren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)