”Att förbereda sig för framtiden liksom” : Gymnasieelevers kunskap, erfarenheter och framtidstankar om arbetsmiljöfrågor

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Maria Guldbrandsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)