Styrd Borrning : Konceptgenerering av mekaniskt styrsystem för implementering i ett framtida borrsystem

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning:

LKAB Wassara AB, förkortat Wassara, är ett dotterbolag till det statligt ägda LKAB. Wassara utvecklar och tillverkar borrsystem som bland annat används för spränghålsborrning i LKAB:s gruvor. Borrtekniken som Wassara utvecklat använder sig av trycksatt vatten för att driva en slaghammare vilken slår på en borrkrona. Wassaras system möjliggör rak borrning med hög precision. Nästa steg är att utveckla ett borrsystem där borrens riktning kan kontrolleras vilket ska resultera i en mer fördelaktig borrhålslayout och därmed ökad produktivitet. Detta examensarbete är en del av ett utvecklingsprojekt inom Wassara kallat ”Framtida borrsystem” som syftar till att ta fram nästa generations styrda borrsystem. Arbetet som beskrivs i denna rapport behandlar en omvärldsanalys av området styrd borrning samt konceptutveckling för den mekaniska styrprincipen vilka har till syfte att ligga till grund för ett beslut gällande möjligheten till implementering av styrd borrning i Wassaras system. Genom en omfattande omvärldsanalys lades en kunskapsgrundgrund för en konceptgenerering vilken resulterade i fem koncept för styrningsmekanismen. Koncepten analyserades och utvärderades och ledde fram till ett slutkoncept för vidare utveckling. Detta koncept visualiserades med hjälp av 3D-modeller och funktionsprototyper för att ge en bättre bild av, samt verifiera, geometrin. Vidare gjordes hållfasthetsanalyser, gränssnittsutformningar och förslag till drivsystem för den mekaniska styrprincipen.Det slutkoncept som beskrivs i rapporten uppfyllde de krav som ställdes initialt. Konceptet jämfördes med ett antal existerande system, vilka studerades i omvärldsanalysen, och visade på fördelaktiga egenskaper med avseende på de förhållanden som gäller för ”Framtida borrsystem”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)