Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. Med governance-teorier och en autoetnografisk rumsanalys utvecklas en platsspecifik modell för combined governance och management of urban open space. Studien visar att combined governance och management är ett effektfullt verktyg för att utreda ansvarsområden för komplexa landskap, samt att autoetnografi kan integreras i denna modell för att definiera skilda aktörers ansvarsroller i förhållande till olika landskapskvaliteter. En styrningsstrategi är relevant för att bestämma om Sankt Lars gravplats kan förvaltas och tas om hand en tid framöver, och på så vis bevara den atmosfär av evighet som är specifik för kyrkogårdar, kulturarv och platser rika på minnen, eller om platsen snarare bör omvandlas och utvecklas för att inkorporera andra funktioner, och ett nytt liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)