Uttryck som markerar tillhörighet: en studie av mäns och kvinnors användande av förstärkningsuttryck i samtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Antal och val av förstärkningsuttryck skiljer sig mellan kvinnor och män. Några slumpmässigt utvalda informanter bekräftar tidigare forskningsresultat att kvinnor använder fler förstärkningsuttryck än män, samt att de svär i mindre utsträckning. Den bekräftar också att den så kallade ackommodationsteorin stämmer så tillvida att män och kvinnor anpassar sitt val och antal förstärkningsuttryck till varandra när könen blandas. Kvinnorna använde då färre förstärkningsuttryck och männen använde fler än i sina homogena grupper. Dessutom svor männen mindre, använde fler typiskt ”kvinnliga” förstärkningsuttryck och övergav sina typiskt manliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)