Demokratins vara eller inte vara i Sydöstra Asien : En fallstudie av Vietnams förutsättningar för demokratisering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Linnéa Nordqvist; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)