”En trasslad härva som man kallar qvinna” - En komparativ studie av hur kunskapsanspråk om kvinnan cirkulerade genom två svenska aforismsamlingar på 1830- respektive 1890-talen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)