The Sustainable Development for Chikweti in the Forest Industry in Developing Mozambique – How can an Improved Management Structure Facilitate Chikweti’s Business Performance

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Angela Grimaldi; Malin Fredriksson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)