Ingen människa är en ö : en studie om vikten av den sociala omgivningen för småskaliga livsmedelsföretag i Norrbotten

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Dessa ord skrev poeten John Donne för över 400 år sedan. Hur aktuella är de idag? Eller snarare, hur aktuella är de när vi talar om entreprenörskap inom livsmedelssektorn? En entreprenör framställs ofta som en ensam hjälte. En närmast omänskligt driftig individ som skapar innovationer som genererar mångmiljonbelopp. Någon som Mark Zuckerberg, Ingvar Kamprad eller Isabella Löwengrip. Det är den här typen av entreprenörer som får vara begreppets ansikten utåt. Denna uppsats tittar på den sociala omgivningens betydelse för entreprenörskap med fokus på småskaliga livsmedelsproducenter. Det kanske känns ligga långt ifrån bilden av den typiska entreprenören men det är inte desto mindre innovativa, nytänkande och värdeskapande människor så kanske är skillnaden inte så stor. Ingvar Kamprad har ju trots allt byggt ett helt möbelimperium på sin småländska härkomst. Syftet är att genom semistrukturerade intervjuer med tre småskaliga livsmedelsproducenter i Norrbottens län skapa en större förståelse för vilka faktorer som ligger bakom valet att ägna sig åt just livsmedelsproduktion. Materialet analyseras med hjälp av begreppen entreprenörskap, inbäddning, kapital och space and place. Resultatet visar att inbäddning i den sociala struktur som företaget befinner sig i är en viktig faktor för ett lyckat entreprenörskap. En tydlig koppling till place, d.v.s. den konkreta platsen företaget befinner sig på, visade sig vara viktigt för företagets etablering samt ett starkt symboliskt och kulturellt kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)